Planteverndag


Planteverndag Gjennestad Gartnerskole


 

Planteverndag på Gjennestad
Gartnerskole onsdag 27.02.2019 kl.10.00 – 15.00 i Amfiet.

 

10.00 –
10.45    Nyheter på plantevern/ny
katalog  v/Anne Kraggerud, FKA

Pause

11.00 –
11.45  Korn/høstkorn/oljevekst strategi
2019  v/Ingvild Evju NLR, Viken

11.45 –
12.15 Svartsøtvier/hønsehirse bekjempelse v/Siri Abrahamsen og          Torgeir Tajet, NLR Viken

12.15 –
13.00 Lunsj

13.00 –
13.45 Plantevern i grønnsaker  v/Arne
Gillund, Norgro

13.45 –
14.15 En verden uten Prestige i potet 
v/Siri Abrahamsen, NLR Viken

Pause

14.30 – 15.00 Amistar i settepotet  v/Ragnhild Nærstad, Syngenta

 

Ca. 15.00
Slutt

 

 

 

Påmelding innen 25/2 på sms til 482 03 198 eller mail
hans.hillestad@felleskjopet.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag