Plantevern i økologiske grønnsaker


06.06.14. Den norske produksjonen av økologiske grønnsaker dekker ikke den stigende etterspørselen. Mangelfull kunnskap om økologisk plantevern kan være et hinder for at flere produserer økologisk. Derfor har Bioforsk i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving gitt ut flere temaark om plantevern i økologisk dyrking. Les mer hos Bioforsk.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag