Stor usikkerhet blant kornbønder


Publisert: 21.01.2022

På Kornkonferansen 2022 var kostnadssituasjonen, produksjonen framover og målet om økt matkornproduksjon blant temaene.

Mange kornbønder er grunnet kostnadssituasjonen usikre på om det vil lønne seg å ta ut gode avlinger med flerdoblet gjødselpris og andre store kostnadsøkninger slik situasjonen er nå, eller om man skal redusere gjødselnivået og dyrke korn med litt lavere kvalitet som heller brukes til dyrefôr.

Bjørn Gimming, som er leder i Norges Bondelag, er også kornbonde. Han innledet med å kommentere på usikkerheten han selv opplever knyttet til prisene og egen kornproduksjon. – Jeg funderer mye på hvilket gjødselnivå jeg skal legge meg på foran dette fullstendig uforutsigbare året, og hvordan få et best mulig resultat, sa han og la senere til:

-Nå er det flere som må se på hva som kan gjøres i denne situasjonen, enten det er kornbransjen, bondelaget eller regjeringa.

Kornkonferansen er et samarbeid mellom Felleskjøpet og Norges Bondelag.

Hva Landbruks- og matminister Sandra Borch (SP) svarte kan du lese mer om i egen sak hos Norges Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag