Planer om å søke Innovasjon Norge i 2022?


Publisert: 20.10.2021

Innovasjon Norge i Vestfold og Telemark har nylig møtt styret i Vestfold og Telemark Bondelag.

De jobber nå med å kartlegge hvilke prosjekter innen landbruk som kommer til behandling hos Innovasjon Norge i 2022.

-De siste årene har våre landbruksmidler vært disponert i løpet av våren. I 2021 var alle midler disponert i utgangen av mars. Landbrukskontoret i kommunen er førstelinjetjeneste for våre søknader. Det er fint om dere som vurdere å sette i gang prosjekter i 2022 allerede nå informerer kommunen om dette, selv om søknaden ikke er ferdig utarbeidet. Dette for at Innovasjon Norge kan disponere midlene på best mulig måte for neste år, er dem klare oppfordringen fra i Innovasjon Norge i vår region.

Dette gjelder prosjekter både innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer(som for eksempel:  videreforedling av egen melk/kjøtt/frukt/grønnsaker, Inn på Tunet, landbruksbasert reiseliv).

 

Informasjon om Innovasjon Norges virkemidler finner du her:  Landbruk (innovasjonnorge.no)

 

Ta gjerne også kontakt med Innovasjon Norge hvis du har spørsmål:

 

Tradisjonelt landbruk

Elin Akre Tellum, tlf  951 51 520, E-post: elin.akre.tellum@innovasjonnorge.no

Håvard Gulliksen, tlf 469 09 169 E-post: havard.gulliksen@innovasjonnorge.no

 

Tilleggsnæring

Beret Mette Haga, tlf 934 50 491 beret.mette.haga@innovasjonnorge.no

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag