Petter Kjennerud ble gjenvalgt i Hof


19.11.16. Veldig mange lokallagsledere i Vestfold har tatt gjenvalg i år. Så også i Hof Bondelag, hvor Petter Åsberg Kjennerud ble gjenvalgt. -Lokallagslederne har en viktig rolle i Bondelaget og vi tror de mange gjenvalgene skyldes at lokallagene drives godt og at det er interessant å være lokallagsleder i Vestfold, sier org.sjef Elin Røed. 


Fra årsmøtet i Hof

Med unntak av Lene Sundhaug, som sluttet etter seks år som kasserer i styret, tok også resten av styret gjenvalg, forteller Kjennerud, som får med seg Kirsti Grannes som ny i styret.

 

Sverre Dahl fra landbrukskontoret

Årsmøtet hadde besøk av Sverre Dahl fra landbrukskontoret. Han kunne fortelle om status for kommunesammenslåing og konsekvenser dette vil kunne få for det interkommunale landbrukskontoret i Hof, Holmestrand og Re.

 

Thorleif Muller med aktuelt stoff fra sentralt og regionalt hold og fra Irlandsturen

Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag, fortalte fra Ledermøtet i Irland som både Kjennerud og Anne Skarstad fra Hof var med på tidligere i høst. Müller kom også med nytt og nyttig fra både Norges Bondelag og Vestfold Bondelag. Med ny jordbruksmelding og et valgår i 2017 er det ingen fare for at det skal bli kjedelig i Bondelaget det nærmeste året heller! 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag