Petter Å. Kjennerud gjenvalg i Hof


09.11.18 Styret i Hof Bondelag, med gjenvalgt leder Petter Åsberg Kjennerud i spissen, har et aktivt år foran seg.  Det planlegges blant annet Åpen Gård og markering av lagets 150-årsjubileum.  Det planlegges også tur for medlemmene til en av landbrukets foredlingsbedrifter, men det blir først etter at brøytesesongen er over.  Årsmøtet fikk også informasjon om status i prosjektet om vannkvaliteten i Eikernsvassdraget,
og nytt og nyttig fra Vestfold Bondelag.


Årsmøte ble holdt på Eidsfoss Kro. Leder Petter Åsberg Kjennerud ble valgt som møteleder og banket alle sakene med hammeren fra 1957 som laget fikk i gave fra Hof bygdekvinnelag i 90 års gave. Her på kofferten fra 1992 som også var en gave vi fikk til 125 års jubileet.

 

Årsmøte Hof 2018. Koffert og klubbe.

 

Årsmøte Hof 2018. Kiristi Høstmælingen. Lysere.

Kirsti Høstmælingen Hrennæs gjennomgikk årsmelding.

 

Kommende år planlegges det tur for medlemmene til et par foredlingsbedrifter. Hvilke er ikke spikret ennå, annet enn at turen blir arrangert etter at snømåkesesongen er over.

 

Hof Bondelag skal arrangere Åpen Gård i 2019, og vil i den forbindelse markere 150 års jubileet til laget.

 

Når innspill til jordbruksoppgjøret skal gjøres, blir det en medlemskveld for å få flere vinklinger på sakene.

 

Årsmøte Hof 2018. God stemning under valget.. Lysere.

 

Årsmøte Hof 2018. Sekretær leser årsberetningen.. Lysere.

 

Status på Viken Fiber saken ble etterspurt og det ble opplyst at oppdatert kontrakt er å få hos Vestfold Bondelag, og at det lønner seg å få en underskrevet kontrakt på plass. Mer info om dette er sendt ut på e-post i etterkant av årsmøtet.

 

Årsmøte Hof 2018. Tore Felin om vannkvalitet. Lysere.

 

 

Etter middagen informerte Tore Felin om status på prosjektet rundt vannkvaliteten i Eikernvassdraget.

Der flere utrykte lett frustrasjon over å bli stemplet som syndebukker for dårlig vannkvalitet i tilførselsvannene til Eikeren som igjen sender drikkevann nedover i Vestfold.

Når det i år har vært så tørt og lite avrenning fra områdene rundt Hillestadvannet, har vannet også i år gitt dårlige resultat. Har bøndene så mye av skylda?

 

Så til slutt holdt Anne Aasnæs Andvik fra Vestfold Bondelag en flott presentasjon med nyttig informasjon fra bondelaget sentralt og informerte om kommende arrangementer som Landbrukshelga, Grunnkurs i Korndyrking og at Bygdeungdomslaget skal ha landstreff i Hof sommeren 2019.

 

 

Leder av valgkomiteen, Olav Sandlund gjennomførte valget:

Leder Petter Åsberg Kjennerud tok gjenvalg og ble valgt.

Ole Petter Bergan ble gjenvalgt i to år.

Kirsti Høstmælingen Grennæs gikk ut av styret etter to år som kasserer.

Tommy Lofsberg ble valgt inn som nytt styremedlem.

Morten Tormodsrud ble nytt varamedlem.

 

Takk til Petter Åsberg Kjennerud for tekst og bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag