Penger til fruktbøndene i Telemark!


Publisert: 30.06.2022

Et sterkt syn! Det sa landbruksminister Sandra Borch som i dag besøkte fruktbonden Henning Jensen i Gvarv. Han mistet store deler av sine frukttrær til frosten i fjor vinter. Med seg hadde Sandra gode nyheter.

For ganske nøyaktig et år siden, hadde Henning besøk av statssekretær Widar Skogan fra Landbruks- og Matdepartementet. Han så på skadene men hadde ingen lovnader med seg. Fra da har Vestfold og Telemark Bondelag med flere jobbet for at fruktbøndene skal få erstatning. Det tok tid, men løsningen kom i forbindelse med jordbruksforhandlingene i år.  Fruktbøndene skal få kompensasjon. Hvordan og når er uvisst.  I dag fikk Henning besøk igjen, fra landbruksminister Sandra Borch. Hun hadde med seg sylferske nyheter!

I strålende solskinn ankom ministeren fruktgården, i tillegg var blant annet Innovasjon Norge, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark Bondelag, Telefrukt produsentlag og landbrukskontoret til stede.

I det første fruktfeltet er det trær som klarte seg fint gjennom vinteren i fjor. Henning forklarer hvorfor eplene må tynnes.
I det første fruktfeltet er det trær som klarte seg fint gjennom vinteren i fjor. Henning forklarer hvorfor eplene må tynnes.
Rett ved siden av er det et stort felt der alle trærne ble ødelagt. En betenkt minister hører hva Henning forteller.
Rett ved siden av er det et stort felt der alle trærne ble ødelagt. En betenkt minister hører hva Henning forteller.

Henning tok hele følget med på en rundtur i feltet der han dyrker epler. Han fortalte at de hadde 20.000 epletrær før frostskadene i 2021. – 42 % av trærne ble ødelagt, sa han.

Det er fortsatt et mysterium at noen felt med frukttrær klarte seg fint vinteren 2021, mens andre ble så skadet at de må erstattes med nye trær. Henning viste frem et friskt felt med trær plantet i 2017, rett nedenfor er et felt på 20 mål som ble svært skadet. Disse var bare tre år gamle og skulle endelig gi en fortjeneste, isteden ble det kostnader knyttet til å fjerne trær og betjene lån, og en stor usikkerhet for framtida.

Dagens erstatningsordninger fanger ikke opp skader av dette omfanget. For frukttrær som må saneres får man et produksjonsavbrudd på fire til seks år.

Dette blir det en endring på. I årets jordbruksavtale står det at Fruktprodusenter som søker IBU-tilskudd til nyplanting som følge av frostskader vinteren 2020/2021 kan få inntil 50 pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. I tillegg er følgende med: Forskriften for tilskudd til flerårige produksjoner justeres slik at det kan gis tilskudd ved følgeskader i mer enn 2 år i samsvar med statens tilbud og jordbrukets krav.

Og her kom Sandra med gode nyheter til Henning. – I bilen på vei hit har jeg godkjent en omfordeling av IBU-potten, slik at det er friske midler til fruktbøndene i Vestfold og Telemark, sa hun og bekrefter at tilskudds prosenten blir 50 %. Hun var også tydelig på at forskriften må endres slik at dette blir gjeldende også fremover. – Denne forutsigbarheten må fruktbøndene ha, uavhengig av hvem som sitter i regjering, sa hun.

Gode nyheter altså, men fortsatt er det mange uavklarte spørsmål. Det er flere tekniske formaliteter som må på plass før Innovasjon Norge kan ta imot søknader. – Vi er ikke i mål sa leder i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland. Han er fornøyd med at erstatningsordningen er på plass men uroa for at mye av det tekniske rundt ordningen fortsatt gjenstår. – Bondelaget vil følge opp, og dette må bli en varig ordning, sa han.

Bondelaget vil følge opp sa Aslak Snarteland som er fornøyd med at landbruksministeren forstår alvoret i situasjonen til fruktbøndene.
Bondelaget vil følge opp sa Aslak Snarteland som er fornøyd med at landbruksministeren forstår alvoret i situasjonen til fruktbøndene.
leder av Telefrukt produsentlag, Trond Bergskås takket Sandra Borch for visitten med moreller og honning.
leder av Telefrukt produsentlag, Trond Bergskås takket Sandra Borch for visitten med moreller og honning.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag