Payback time


09.05.18 112.000 tonn ferdig behandlet biogjødsel fra Den Magiske Fabrikken kjøres i disse dager ut som næring til planter på åker og eng i Vestfold. Næringsstoffene leveres tilbake til matjorda de kom fra, etter å ha vært en lang tur via matbordet, kumagen og biogassfabrikken for å avgi energi i form av biogass.

Les mer hos Vestfold klima- og energiforumALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag