Klar for kurs!


Publisert: 16.10.2020

Lansering av klimakalkulatoren i Telemark. F.v Anja Kristin Salte Hjelseth, Per Ivar Hanedalen (NLRØ), Jan Thorsen (Telemark Bondelag) Anders Hjelseth og Aslak Snarteland (Telemark Bondelag) Foto: Turid Stalsberg /Telemark Bondelag

Klimakalkulatoren for landbruket ble lansert i går. Nå rulles kursene ut i hele landet, og bøndene vi har snakket med er klare!

Ved hjelp av klimakalkulatoren kan bonden få oversikt over klimagassutslipp på gårdsnivå, og gjøre målrettede tiltak for å kutte utslipp og binde karbon. Kalkulatoren er tilgjengelig for melk, korn og gris i første omgang.

Klimarådgivere vil være viktig for bonden når han/hun skal ta i bruk klimakalkulatoren. Nå utdanner og kurser store aktører som blant annet Norsk Landbruksrådgivning og TINE egne rådgivere. Sammen med kalkulatoren er dette blant de mest offensive tiltakene næringa noensinne har gjort.

På lanseringsdagen 15. oktober inviterte vi pressen til gårdsbesøk. Ved Norsjø ligger gården Hjelseth, der hadde kårkall Anders Hjelseth fyrt opp ovnen i bryggerhuset. Samtidig, i Slagendalen i Tønsberg gjorde kornbonde Hans Jørgen Olsen Røren seg klar til besøk av NRK Vestfold, sammen med Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag og klimarådgiver Anne Kari Heen fra NLR Viken.

Vertskapet på Hjelseth gård inviterte inn til klimaprat i bryggerhuset

På Hjelseth gård møtte Telemarksavisa og Kanalen opp, mens NRK Telemark gjorde et intervju senere på dagen. (Hør innslaget her del 1 del 2). Fylkesleder i Telemark Bondelag, Aslak Snarteland startet med å fortelle om klimakalkulatoren. – Dette har vi ventet på! Det har tatt tid, men det har vært viktig å være sikre på at kalkulatoren fungerer etter hensikten, sa han.

Anja Hjelseth, den nye bonden på gården fortalte at drifta har endret seg litt etter at hun tok over. Grisen har måttet vike for sorteringsrom, lager og kjølerom til potet og andre grønnsaker som nå dyrkes på gården. De har også planer om korntørke i eksisterende bygninger.

Solcellepanelet på taket er nesten ikke synlige, men skal dekke en del av behovet for strøm til kjøling.

Både Anja og Anders er positive til klimakalkulatoren og er allerede godt i gang med flere tiltak. Ute på tunet kan vi observere solceller på låvetaket. Her er det mannen til Anja som har vært primus motor. De håper at solcellene kan dekke opptil halvparten av behovet for strøm til kjølelagrene på gården.

Et annet godt klimatiltak er god drenering, og på Hjelseth er alle jordene grøftet på nytt. Sist det ble gjort var på 60-70-tallet. Rådgiver i Landbruksrådgiving Østafjells bekreftet at grøfting har positiv effekt ved at avlingen blir større. Økte avlinger gir lavere utslipp av klimagasser per produserte enhet.

Per Ivar Hanedalen intervjues av Kanalen

Det siste tiltaket Anja vil vise frem er på jordet. Irrgrønne blader stikker opp av jordet og nyter høstsola. Her har de sådd høsthvete rett i stubb, såkalt direktesåing. En svært arbeidsbesparende metode som også slår positivt ut i klimaregnskapet ved at karbonet blir værende i jorda.

Anja viser fram høsthveten som er sådd rett i stubb til journalisten fra Telemarksavisa

Kanskje blir det flere klimatiltak på gården etter at kurset i klimakalkulatoren er tatt. I følge Anders er det bare å henge seg på. – Vi må være med på dette. Det er en styrke å vise at vi er med og bidrar, samt av i kan dokumentere det vi gjør, sa han. Så da er det bare å møte opp på kurs så fort de blir tilgjengelige. Kursene blir gratis å delta på.

Klimarådgiver Anne Kari Heen og kornbonde Hans Jørgen Olsen Røren ser på Klimakalkulatoren og intervjues av NRK

I Tønsberg var allerede NRK i full gang med sine intervju som skulle sendes på distriktsnyhetene senere på kvelden. Eller rettere sagt; klimarådgiver Anne Kari Heen var godt i gang med å vise Hans Jørgen Olsen Røren hvordan klimakalkulatoren vil fungere på hans gård og NRK fulgte godt med! Olsen Røren ligger som sin kollega i Telemark godt a jour med grøfting på sin eiendom, og var glad for å høre at mye av klimarådene også vil gi bedre agronomi og mer avling. -Ingen sak å bli med på klimatiltak hvis det i tillegg er lønnsomt, mente Olsen Røren!

Landbrukets klimakalkulator, i kombinasjon med god rådgivning på gårdsnivå, vil være et viktig verktøy for at Vestfold og Telemarks bønder i sum skal klare bidra til at vi når målene i Landbrukets klimaplan som Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag, her viser fram.

Han understreket også at tiltakene i Landbrukets Klimaplan nettopp sikrer både tilstrekkelig med reduksjon av klimagassutslipp, økt karbonbinding og fortsatt økt matproduksjon.

Så da er det lov å håpe at vi sammen kan gjøre dystre klimaspådommer til skamme og at vi fortsatt skal kunne se lyst på framtida for matproduksjon i Vestfold og Telemark!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag