Pære – ny aktuell kultur på Østlandet?


Norsk Landbruksrådgiving Viken inviterer til markvandring for deg som vurdere å
starte med pære, har planting med pære, er interessert i nyetableringer eller
er generelt interessert i frukt.  Målsettingen er å få etablerte en gruppe
som kan utveksle erfaringer om pæredyrking.  Markvandringen er 22. september
kl 19.00-20.00 hos Ragnar Swift, Kikutveien 1, 3403 LIER. Les mer hos NLR Viken.

Påmelding.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag