På vei, men for tregt og for lite


Publisert: 06.05.2024

I dag har staten lagt fram tilbudet til bøndene i vårens jordbruksforhandlinger. Hva sier fylkeslederne i bondelaga i Vestfold og i Telemark?

– Det er bra at staten viser vilje til å tette inntektsgapet mellom bonden og andre grupper, men det går for seint til at det bidrar til økt selvforsyning og optimisme i næringa, sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland. – Jeg hadde forventet et mer offensivt tilbud, regjeringen må vise betydelig forhandlingsvilje for at det skal bli noen jordbruksavtale mellom partene, sier Flatland.

– Tilbudet svarer ikke ut Stortingets marsjordre om økt selvforsyning, sier fylkesleder i Vestfold Bondelag, Hans Jørgen Olsen Røren. Han mener at tilbudet gir et betydelig lavere inntektsnivå enn jordbrukets krav legger opp til.

Bakteppet for årets forhandlinger er krig i Europa, og mer utfordrende forhold for matproduksjon globalt grunnet klimaendringer. Alvoret understrekes også nasjonalt ved at det nå meldes om tomme lagre av såkorn i Norge. Det er behov for en kraftig styrking av selvforsyningsevnen på matområdet.

–  Bonden er klar for å gjøre den jobben, sier Flatland men understreker at da må må inntektsmulighetene til bøndene opp på nivå med andre grupper.

– Vi bønder vil bidra til å øke selvforsyninga. Norsk matproduksjon er en viktig del av landets totalforsvar. Det forplikter alle parter, sier Olsen Røren. – Mange bønder står i en krevende økonomisk situasjon. Derfor er det nødvendig at inntektsgapet tettes raskere enn det regjeringa legger opp til i tilbudet. Skal vi nå målene om økt selvforsyning må bondens inntekt opp nå.

Dette er det første jordbruksoppgjøret etter at stortinget har fastsatt nytt tallgrunnlag for bruk ved beregning av inntektsnivå i jordbruket, og det er og første jordbruksoppgjør etter at Stortinget har vedtatt at norsk selvforsyningsevne skal økes til 50 %.

– Vi hadde forventet et mer offensivt tilbud, sier Flatland, som blant annet stiller spørsmål ved statens tall for beregning av kostnadsutviklingen i næringa. Beregningen virker vel optimistisk, kommenterer Flatland.

– Staten forutsetter en lavere kostnadsvekst enn jordbruket har beregnet i sitt krav. Det setter vi spørsmålstegn med. Derfor fremstår statens tilbud bedre enn det vi mener det er grunnlag for, sier Olsen Røren.

Jordbrukets forhandlingsutvalg (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag) vil de nærmeste dagene gå grundig gjennom tilbudet fra Staten før de melder tilbake til Statens forhandlingsleder.

Les de fulle artiklene fra hvert fylkeslag her: Vestfold Bondelag. Telemark Bondelag. 

Les mer på Norges Bondelag sine nettsider, her finner du også lenke til statens tilbud.

I Vestfold møttes leder Hans Jørgen Olsen Røren og nestleder Inger Synøve Johnsen for å diskutere statens tilbud.
I Vestfold møttes leder Hans Jørgen Olsen Røren og nestleder Inger Synøve Johnsen for å diskutere statens tilbud.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag