På tur med Statsråd Listhaug


02.04.14 Tirsdag var Sylvi Listhaug på offisielt fylkesbesøk i Vestfold. Det var Fylkesmannen som var vertskap. Erling Lae ønsket Listhaug velkommen til det han kaller “Norges grønnsakshage”. Vestfold produserer 25% av grønnsakene, 15% av jordbærene og 20% av matkornet i landet. –Vestfold er et dynamisk landbruksfylke, sa Lae, -der det produseres mye mat på lite areal. Delegasjonen fra departementet fikk oppleve gårdsbesøk og
spennende foredlingsbedrifter.


Listhaug 010414 6 Austein

Fra venstre: Stortingsrepresentant Morten Stordalen (FrP), bonde Sondre Austein, Per Manvik (FrP), Ole Martin Manvik og Fylkesmann Erling Lae.

 

Austein i Brunlanes 

Første besøk var hos bærprodusentene Sondre og Åge Austein i Brunslanes. Her deltok flere på et møte som handlet om grønt, frukt og bær. Torleif Müller roste ministeren for at hun vil åpne for import av jordbærplanter. Dette er noe Bondelaget sammen med bærprodusentene har jobbet med i flere år. Bente Stensland fra Gartnerhallen understreket at det viktigste for grøntprodusentene er et fungerende importvern og muligheten
for å kunne balansere markedet gjennom samarbeidet i  GPS (Grøntprodusentenes Samarbeidsråd). Ei samla næring står også bak et ønske om å få innført en fondsordning i landbruket. Det er spesielt viktig i grøntnæringa der inntektene kan variere mye fra sesong til sesong.

Listhaug 010414 5 Pers Kjøkken

Daglig leder Pers Kjøkken AS, Tore Sørensen, og Sylvi Listhaug

 

Per’s Kjøkken AS, Sandefjord 

Her fikk vi orientering og omvisning i en kjøttbedrift som produserer pålegg og spekemat hovedsakelig til hotell og restaurantmarkedet. Daglig leder Tore Sørensen kunne fortelle at de leverer til Stortingskantina. Per’s Kjøkken har ca 30 ansatte, produserer 1000 tonn kjøttvarer pr år og omsetter for ca 88 mill. Råvarene får de først og fremst av Nortura, men har også andre leverandører og importerer noe kjøtt. -Matvarekjedenes
makt er stor, og vi ser at handelen stadig tar kontroll lenger tilbake i verdikjeden, sa Sørensen.

Listhaug 010414 4 Gjennestad

Morten Stordalen, Sylvi Listhaug, Erling Lae og Olav Sandlund

Listhaug 010414 2 Lunsj

Lunsjen besto av lokal mat

 

Gjennestad Gartnerskole 

Her fikk vi servert en flott lunsj basert på lokalproduserte varer. Driftssjef Geir Fossnes holdt et engasjerende innlegg om skolen og området. Hele Gjennestad er en helhet, og samarbeidet med næringa gjør at de kan ha god kobling mellom undervisning og “det praktiske liv”.

Listhaug 010414 1 Torp

Samtale utefor Gårdsand AS

 

Gårdsand AS, Re 

Daglig leder i Gårdsand, Aadne Søyland, fortalte delegasjonen om historien bak denne suksessbedriften. Det begynte med ville ideer blant fem gårdbrukere i 1999. Produksjonen har utvikla seg og har i dag 33 ansatte, vil nå 70 mill i omsetning og har gått fra 6 til 70 ulike produkter. De har hatt stort fokus på produktutvikling og markedet.  –Vi fikk det til fordi kommunen, fylkesmannen og ikke minst Innovasjon Norge hadde tro på oss og støtta oss,
sa Søyland.

Listhaug 010414 9 Re

Sylvi Listhaug, Lars Joakim Hansen (politisk rådgiver), Rustan, Søyland og Sandlund

 

Gårdsbesøk Knut Søyland og Lars Kristian Rustan 

Det offisielle programmet ble avsluttet med et gårdsbesøk der landbrukets arbeid med Vannforskriften og annet miljøarbeid var tema. Listhaug fikk se spredning av møkk med slangespreder. Det er brukt gamle vanningsrør, og det er lagt rør under Bispeveien for å komme til alle jordene. –Vi har også møkka til ordføreren, sa Rustan, noe som førte til latter i forsamlingen. Hilde Marianne Lien fra Fylkesmannen informerte om ulike tiltak
mot forurensning. Hun roste vestfoldlandbruket generelt, og disse bøndene spesielt, for å være offensive til å utnytte miljøtilskudd til både investeringer (som steinsetting av bekkekanter) og tiltak (åker i stubb, grasdekte kantsoner). –Tilskuddene er spesielt viktig for å få med grunneiere på tiltak på leid jord, sa Søyland.

Listhaug 010414 8 Re

Knut Søyland, Olav Sandlund og Hilde Lien forteller om miljøtiltak på gården

 

Samarbeid – stordriftsfordeler og -ulemper 

Knut Søyland og Lars Kristian Rustan er naboer. Søyland driver med sau og Rustan med gris. Sammen har de etablert et eget selskap (DA) for drift av jorda. Hovedmotivasjonen er et ønske om faglig samarbeid, mulighet for ferie og at de finner det lønnsomt. –Vi har bedre mulighet til et familieliv med dette samarbeidet, sa Søyland. Sammen driver de 1860 da (halvparten leid) og produserer bl a korn, frø, såkorn, åkerbønner og konserveserter. –Det
er en utfordring å opprettholde god agronomi når arealene en skal over blir så store, fortalte bøndene. –Det går bare bra fordi våre arealer ligger så konsentrert at vi ikke har særlig kjøreavstand. Når det gjelder tiltak mot forurensning var meldingen klar: -Skal vi drive større arealer, må vi høstpløye mer. Vi kan ikke rekke mer om våren, sa Søyland.

Listhaug 010414 7 Re

 

Pressedekning 

Det var presse tilstede på alle besøkene.

Her er noen linker:

 

Re-Avisa

 

NRK Vestfold

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag