På pallen både som beste fylkeslag og beste lokallag!


Publisert: 07.12.2021

Bondelagets vervekonkurranse er over og Vestfold og Telemark er på pallen med to tredjeplasser! Gratulerer til Andebu Bondelag med 8,3 % medlemsvekst!
Tusen takk for innsatsen til alle som har vervet eller sendt inn forslag til navn
. 🙂

Det er den siste måneden gjennomført en ekstraordinær innsats i hele organisasjonen og det har vært sterk kniving mellom lokallaga og fylkeslaga. Totalt er det vervet 777 nye medlemmer i november. Dette gjør vervemåneden 2021 til den beste vervemåneden siden fast vervemåned ble innført i 2015! Dette har gjort oss sterkere, og enda bedre rustet for nye utfordringer. I videoen under kan du se en hilsen fra verveansvarlig i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit.

Per nå mangler vi 13 medlemmer for å nå målet om 4801 medlemmer, som gir Vestfold og Telemark Bondelag en ekstra utsending til årsmøtet i Norges Bondelag.

Har dere potensielle medlemmer i kikkerten?  Kontakt dem nå!  Eller send forslag på navn til fylkeskontoret på e-post: vestfold.telemark@bondelaget.no

Resultater fra vervekonkurransen i november:

Samtlige fylkeslag og 283 lokallag kan vise til medlemsvekst i vervemåneden. Oversikt over medlemsutvikling for alle lokallag i ditt fylke finner du her.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag