På kurs for å finne gode tillitsvalgte


02.11.16 Mandag var representanter for valgkomiteene i fylkesbondelaga samlet på kurs i Landbrukets Hus i Oslo. -Å ha gode tillitsvalgte er avgjørende for Norges Bondelag, slår Astrid Solberg fast. Som organisasjonssjef er hun ansvarlig for kurset sammen med 2. nestleder Brita Skallerud. Fra Vestfold deltok leder i valgkomiteen Hans Olav Moskvil (bildet). Han starter nå arbeidet sammen med resten av valgkomiteen som består av Anne Skarstad (nestleder),
Knut Hansejordet, Hans Harald Kirkevold og Hans Skjelland. Valgkomiteen skal ha sin innstilling klar i god til før årsmøtet i Vestfold Bondelag som er 16. mars.

Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag