På et mangfold av gårdsbruk


Publisert: 14.01.2021

Norsk matproduksjon skjer på et mangfold av gårdsbruk spredt over hele landet. Fra intensiv grønnsakdyrking syd i landet, som for eksempel i Brunlanes, til melkeproduksjon opp mot nordishavet, i Finnmark. Innenfor dette spennet finnes det en svært variert matproduksjon. Dette mangfoldet bidrar til verdifull norsk selvforsyning, og det har en viktig beredskapsfunksjon.

Sommeren 2018 viste tydelig verdien av å ha et landbruk over hele landet. Mens store deler av matproduksjonen i Sør-Norge led under ekstrem tørke, var det langt mer normale produksjonsforhold andre steder i landet. Dette bidro til å holde oppe norsk matproduksjon. Korona pandemien har bidratt til at 2020 ble et svært spesielt og krevende år. Sannsynligvis vil det være krevende en god stund til. Landbruk og matproduksjon ble raskt erklært som samfunnskritisk virksomhet av norske myndigheter. Norsk landbruk og landbrukets organisasjoner har hatt et sterkt fokus på smittevern, i tråd med anbefalinger fra myndighetene. Dette har bidratt til friske bønder og til friske ansatte i foredlingsindustrien, som har klart å holde norsk matproduksjon oppe.

Det er lav antibiotika resistens i den norske befolkningen. En viktig grunn til at det er slik, skyldes svært lavt forbruk av antibiotika i norsk husdyrproduksjon. Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder lavt forbruk av antibiotika til husdyr. Bønder, veterinærer og myndigheter har gjennom mange år hatt fokus på forebyggende helsearbeid i norske husdyrbesetninger. Allerede på 1970 tallet ble det for eksempel etablert en ordning med helsekort for ku. Hver ku sitt kort! Helse- og sykdomsopplysninger notert på kortet har dannet grunnlag for ulike typer forbyggende helsearbeid på melkeku. I den sammenheng er det også viktig å nevne avlsarbeidet som gjøres i NRF avlen for ei enda friskere ku. Forebyggende helsearbeid er imidlertid ikke noe særskilt for melkeku. Det gjøres for alle norske husdyrslag. Den norske bonden er en god driftsleder!

Daglig overlever mennesker som følge av lav antibiotika resistens, – at penicillin virker mot ulike typer infeksjoner. Lav antibiotika resistens nyter vi og til fulle godt av i disse koronatider. Ei framtid hvor antibiotika fortsatt skal være et effektivt middel mot infeksjoner kommer ikke av seg selv. Det krever en bevisst og restriktiv bruk av antibiotika, både i humanmedisin, og til norske husdyr.

Den viktigste oppgaven til norsk landbruk er produksjon av mat som er trygg å spise, og mat som bidrar til ei god folkehelse. I tillegg bidrar det mangfoldige landbruket i hele landet til sysselsetting, verdiskaping, vakre kulturlandskap, og ikke minst matberedskap.

Opprettholdelse og videre utvikling av norsk matproduksjon, krever at bonden gis inntektsmuligheter som kan bidra til inntekt som er sammenlignbar med andre grupper i samfunnet. Slike inntektsmuligheter blir jobb nr. én ved jordbruksforhandlingene i 2021!

Jan Thorsen

Organisasjonssjef Telemark Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag