Over 800 på Åpen Gård i Holmestrand


21.08.16 I Holmestrand fant folk veien til Gunnerud for å delta på Åpen Gård. Botne og Hillestad Bondelag forteller at det var godt over 800 besøkende. Julie og Åsmund Hagen hadde tunet fullt av unge og gamle som ville se drifta på gården og kose seg med rømmegrøt og grillmat. Det var et stort område som var rigget til, og gode muligheter for nærkontakt med forskjellige dyr. På bilde ser dere
hopping i høyet, som alltid er populært for ungene.


ÅG BHBL Ammeku ved drikketro

På Gunnerud driver Julie og Åsmund Hagen med ammeku. De overtok gården i 2009 etter Åsmunds foreldre. Det hadde vært melkeku på gården fram til 1980. I nesten 30 år var det ikke dyr på gården, men de unge har bygd på og bygd om fjøset slik at det igjen ble kuer på gården. I dag produseres det grass på gårdens 170 mål. Hagen har 23 ammekuer, med kalver, ungdyr og en okse i tillegg. Alle disse
gikk på beite ved gården, slik at alle kunne hilse på dem.

ÅG BHBL Ammeku i regnskaur

Det kom to korte regnskurer i løpen av dagen. Det gjorde ingenting. Fjøset var jo tomt når alle kuene går ute, så folk søkte ly der den korte stunden regnværet varte.

ÅG BHBL Grisunge

I år var det noen ekstra tamme grisunger som var med. De hadde besøk i bingen sin hele dagen.

ÅG BHBL Kaniner

Kaninene fikk klapp og kos hele dagen.

ÅG BHBL Hest

En tålmodig hest  gjør også lykke

ÅG BHBL Høner og natursti

Det var også fem høner på gården. Her er hønsegården ved siden av starten på naturstien.

 

ÅG BHBL Klart for besøk

Det var et stort område med mye å se på. Her er kafeteriaen klar. Bildet er tatt kl 12.05, og det har allerede begynt å komme folk.

ÅG BHBL Bygdekvinnelagets kafeteria

I låven hadde Botne Bygdekvinnelag salg av sveler, rømmegrøt, kaffe og grillmat. Mange tok søndagsmiddagen her.

ÅG BHBL Traktortur

Ungene kunne få seg en liten kjøretur i traktorhengeren. Dette var spennende!

ÅG BHBL På trektorhengeren

Det var trygt å ha med en voksen

 

ÅG BHBL Høyhopping 2

Hopping i høyet

ÅG BHBL Fuglekassesnekring

Fuglekassesnekring

ÅG BHBL Gamle og nye traktorer

Både gamle og nye traktorer ble vist fram.

 

Takk til Botne og Hillestad Bondelag for et flott arrangement!

Takk til Camilla Røed for bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag