Osteimporten fortsetter å øke


06.10.14 Selv om vi fikk bedret tollvernet på ost, ved å gå fra kronetoll til prosenttoll, økte altså importen av ost med 6% på ett år. Dette viser at frykten for at dette ville stenge EU-matkedet ute og gi dårligere utvalg, var overdrevet. Ostemangfoldet er større enn noen gang, både av norske og utenlandske spesialiteter. Tollendringen som ble gjennomført var avgjørende for å kunne øke melkeprisen til
norske bønder.

Les mer hos Norsk LandbrukssamvirkeALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag