Organisasjonsutvalget foreslår 10 fylkesbondelag


10.02.19. Regionreformen vil redusere landets fylker fra dagens 19 til 10 fra 2020. I samband med dette er det nødvendig også for Norges Bondelag å gjøre tilpasninger i egen struktur. Et eget organisasjonsutvalg, med blant andre Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag, har det siste året arbeidet med å vurdere hvordan endring av fylkesgrenser vil påvirke hvordan Bondelaget jobber, og mulige gode løsninger for endringer
i vår organisasjon. Nå skal rapporten diskuteres i fylkeslagenes årsmøter og i rep.skapet. På bakgrunn av innspill fra disse drøftingene vil styret i Norges Bondelag avgi en innstilling til årsmøtet i Norges Bondelag, som avgjør ny organisasjonsstruktur på årsmøtet i juni 2019.

Les hva organisasjonsutvalget foreslår hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag