Organisasjonsarbeidet igang igjen etter sommeren


20.08.15. Organisasjonsarbeidet i Vestfold Bondelag er nå igang igjen etter sommerferien.  Arbeidsutvalget (AU) hadde sitt første møte på mandag for å forberede torsdagens styremøte og høstens øvrige møter og arrangementer.  I forbindelse med høstens kommune- og fylkestingsvalg er det viktig for bondelaget å minne nye og “gamle”  politikerne om betydningen av den store verdiskapingen i landbruket
og matindustrien i Vestfold.  21. september blir det møte for lokallaga med innspill og tips til høsten og vinterens aktiviteter. 


AU møte 17.08.15

Arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag.

Fra venstre: nestleder Harald Lie, leder Thorleif Müller og org.sjef Elin Røed.

 

Har du innspill eller tips til Vestfold Bondelag ?  Ta gjerne kontakt med oss:

 

 

Thorleif Müller, leder 

Sanneveien 8, 3140 Nøtterøy 

Mob 90567544

thormu@online.no 

 

Harald Lie, nestleder 

Sørbyvn 898, 3178 Våle

Mob 909 29117

tufte.gaard@gmail.com 

 

Kari Lise Joarsdottir Breivik, styremedlem 

Vadumvn Øst 30, 3159 Melsomvik

Mob 45485685

kjeringatibjorn@hotmail.com 

 

Karine Huseby, styremedlem 

Husebyveien 70, 3280 Tjodalyng

Mob 93404462

karine@husebygaarden.no 

 

Hans Edvard Holtung, Styremedlem 

Fonsveien 490, 3174 Revetak

Mob 934 43 716

Hans-edvard@holtung.org 

 

Hans Martin Gran, Sande og Strøm 

Kjeldås, 3070 Sande i Vestfold

Mob 91546034

hangran@online.no 

 

Birgitte Ringdal Brekke, 2. vara 

Raveien 71, 3232 Sandefjord

Mob 90193004

ringdalbrekke@sfjbb.net 

 

Una Edland, 3. vara 

Hem Kirkevei 201, 3275 Svarstad

Mob 93006991

unaedland@hotmail.com 

 

Bente Aass-Haug, VBK 

Hellandveien 177, 3180 Nykirke

Mob 469 65 148

bente@cajsa.no 

 

Inger Martha Skjelland, VBU 

3158 Andebu

Mob 406 02 362

ingermskjelland@gmail.com 

 

Elin Røed,

Organisasjonssjef

92818333
elin.roed@bondelaget.no 

 

Amund Kind,

Rådgiver

92419910
amund.kind@bondelaget.no 

 

Elisabeth Larsen,

Førstekonsulent

93230646
elisabeth.larsen@bondelaget.no

Daglig leder, Studieforbundet Næring og Samfunn
33363210
vestfold@naeringogsamfunn.no 

 

 

Kåre Larsen,

Konsulent og regnskapfører

90563055
kare.larsen@bondelaget.no


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag