Ordinære kornareal kan nå brukes til såkorn på visse vilkår – aktuelt for deg?


31.07.18. Med den langvarige tørken vi nå opplever kan tilgangen på såkorn sesongen 2018 –19 se ut til å bli krevende. Tørken rammer ikke bare Norge, men også de andre nordiske landene og resten av Nord-Europa.
For å sikre tilgangen på såkorn har derfor Felleskjøpet søkt Mattilsynet om å kunne bruke ordinære kornarealer til såkorn. Søknaden er innvilget. Vurder om det kan være
aktuelt for deg å levere såkorn, men les først Mattilsynets krav til de arealene som kan være aktuelle. Blant annet skal arealene kontrolleres før tresking. Kontrollørene til Felleskjøpet er “fullbooka” nå, så det er først og fremst arealer som skal treskes etter 10. august som er aktuelle.


Mattilsynet stiller strenge krav til de arealene som kan være aktuelle:

  • Arealene må være floghavrefrie
  • Arealene må vekstkontrolleres av våre autoriserte vekstkontrollører før tresking
  • Hele driftsenheten må være sådd med sertifisert såkorn
  • Det må være mulighet til lagring av råvaren fram til Felleskjøpets såkornfabrikk kan ta hånd om den
  • Avleren må ha godkjent KSL revisjon
  • Treskeren skal så langt det lar seg gjøre bare brukes på vekstkontrollerte areal

Avling som blir brukt til såkorn vil bli oppgjort som såkorn med de tillegg og trekk som er avtalt for annet såkorn. Dersom råvaren likevel ikke brukes som såkorn vil den bli oppgjort med uke 4 pris, slik denne framkommer av Prognostisert Basisispris pr 19. juni 2018, med justering for lokale kornpriser ved levering til anlegg som ikke er målprisanlegg.

-Vi leter etter arealer av, bygg (2 og 6 rad), havre, vårhvete og høsthvete og det begynner å haste, sier Finn Bjørnå, Felleskjøpets kontaktperson på innmelding av mulig såkorn. 

 

Finn Bjørnå kan kontaktes på 416 21 470 eller Finn.Bjorna@felleskjopet.no hvis du har aktuelt areal som skal treskes fra ca 10. august og utover.

 

Strand Unikorn jobber med å få tilsvarende dispensasjon som Felleskjøpet og ber sine medlemmer kontakte Jostein Fjeld, plantekultursjef 951 50 157/ jfj@strandunikorn.no eller Jon-Ole Torp, produkssjef såkorn 909 44 651/ jot@strandunikorn.no.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag