Ordførerbesøk i Holmestrand


09.11.15. Det er ikke bare nye ordførere som får besøk av lokale bondelag i høst. Sist tirsdag trappet Botne og Hillestad Bondelag opp på rådhuset og serverte frokost til både ordfører, varaordfører og næringssjef. Det ble en lang og hyggelig frokost!


Deilig hjemmelaget frokost fra Botne og Hillestad Bondelag

Botne og Hillestad Bondelag stilte forrige tirsdag med nydelig, hjemmelaget frokost da de skulle møte ordfører Alf Johan Svele. Fra Bondelaget stilte Camilla Røed, Christel Haugerud og Åsmund Hagen.

 

Kvadratmeterbrød ble også overlevert

Det var ikke bare ordføreren som ville møte bondelaget. Han hadde også med seg næringssjef Inger Christensen og varaordfører Ulf Sundling. De var nysgjerrige på å høre hvordan de 3 unge bøndene syntes det var å drive landbruk i kommunen, men det ble også en god prat rundt rammevilkårene for landbruket og hvor viktig det er at kommunen driver en arealpolitikk som tar bedre vare på matjorda. 
De fikk hvert sitt kvadratmeterbrød så de skulle huske at en kvadratmeter av Holmestrands beste matjord hvert år gir nok korn til å kunne bake et brød. Det bygger man ikke ned!

 

Det ble en veldig hyggelig frokost og da den avtalte timen var over ba Svele om de hadde tid til å sitte lenger, så da ble det enda en time!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag