Opptrapping mot årets jordbruksoppgjør


04.04.16 Tordag og fredag var det møte i representantskapet i Norges Bondelag. Her samles alle fylkesledere, styret og toppene fra samarbeidende organisasjoner for å diskutere strategien foran årets jordbruksoppgjør. Møtet gir signaler til forhandlingsutvalget om ambisjoner og prioriteringer. Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, frontet de viktigste sakene fra eget fylke som er bedret kornøkonomi, satsing på drenering og innføring
av fondsordning. Han la også vekt på at det er støtte fra Vestfold Bondelag om å prioritere små og mellomstore bruk i årets oppgjør. De siste årene har regjeringen ensidig satset på de største enhetene.

Hos Norges Bondelag kan du lese resolusjonen fra representantskapsmøtetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag