Oppstart på prosjektet «Solstrøm fra gårdsbruk i Vestfold»


29.04.17 Vestfold Bondelag er nå i gang med fase I av prosjektet «Fornybar solenergi fra gårdsbruk i Vestfold». Amund Føyn (bilde) er ansatt som prosjektleder i en deltidsstilling fram til september. I løpet av den tida skal prosjektet komme fram til om vår visjon om «solceller på alle låvetak» er realistisk. Kan det lønne seg for vestfoldbonden å investere i solceller? Hvilke produksjoner vil i så fall kunne utnytte
dette best? Og er det mulig å få lønnsomhet i å selge overskuddsstrøm tilbake til strømleverandør? Og kan egenprodusert strøm bety noe for forsyningssikkerheten?


Målet med prosjektet  

Fase I i prosjektet er en mulighetsstudie der vil vi avklare om solstrøm fra låvetak kan være økonomisk riktig å utnytte. Bør vi anbefales dette for bøndene i Vestfold? Det er svært ulikt strømbehov på en gård i forhold til produksjon. Noen har jevnt forbruk, noen har forbrukstopper når det er lite sol, mens andre kan ha topper når det er bra med sol. Vi skal prøve å lage noen kategorier at gårdsbruk og finne
ut i hvilken grad solceller kan være en økonomisk og teknisk god løsning.

 

Dersom vi kommer fram til positive anbefalinger i fase I, vil vi å gå videre til de neste fasene. Vi vil forhandle og avklare mulighetene for salg til strømleverandører, og ønsker å få igangsatt gode referansebruk.

 

Et svar kan også være at det ved dagens strømpris, rammevilkår og investeringskostnader ikke vil være lønnsomt for bonden å investere i solceller. Mulighetsstudien vil likevel kunne brukes dersom strømpris eller investeringskostnader endres. Det er uansett nyttig å ha kunnskap om hvilke typer bygg og produksjoner som er best egnet til å utnytte denne type teknologi.

 

Amund Føyn er ansatt som prosjektleder  

Han jobber i dag som overingeniør ved NMBU på Ås. Prosjektlederjobben vil være på deltid. Amund Føyn har et brennende engasjement både for fornybar energi og for landbruk. Vi tror han vil gjøre en god jobb med å gjennomføre denne mulighetsstudien. Amund Føyn starter i jobben 1. mai.

Kontaktopplysninger: amund.foyn@gmail.com eller 922 46728

 

Solceller Norges Vel

Solceller på driftsbygning. Foto: Norges Vel

 

Lurer du på solceller på eget låvetak?  

Vestfold Bondelag orienterte om prosjektet på årsmøtet i mars. I etterkant har flere bønder tatt kontakt og vist interesse for dette med tanke på eget gårdsbruk. Ta kontakt om dere ønsker å stå på en oversikt over interesserte bønder. Har dere konkrete planer, send gjerne konkret informasjon om produksjon, strømbehov, lysforhold, størrelse og tidsplan.

 

Solkart kan du finne ditt eget låvetak og se om det er egnet.

 

Del av Fylkeskommunens klimasatsning 

Vestfold Bondelag har mottatt prosjektmidler fra Fylkeskommunen. Tiltaket er en del av den regionale planen for klima og energi. Vestfold Bondelag, Vestfold klima- og energiforum og deltagerne i referansegruppe bidrar med egeninnsats.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag