Oppfordring fra Mattilsynet til svineprodusenter


08.12.15 Mattilsynet anbefaler at personer som har regelmessig kontakt med levende svin bør være vaksinert mot svineinfluensa. Det er oppdaget svineinfluensa blant flyktningene som bor på OCC, Brunstad i Stokke kommune. Det er så langt bare et lite antall bekreftede tilfeller av influensatypen H1N, som også kalles svineinfluensa. Det er satt i gang tiltak for å begrense smittefaren. Det er ikke påvist smitte av svineinfluensa utenfor flyktningmottaket.
Mattilsynet understreker at viruset ikke smitter via matvarer, og det er ingen smitterisiko forbundet med å spise svinekjøtt.

Les mer hos Fylkesmannen i VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag