Oppfordrer flere til å dyrke mais


06.10.16 Fôringsrådgiver Peter Vagn Andersen (t.h) i Tine mener mais er et suverent fôr til både melkekyr og ammekyr. I Sandefjord dyrker Christian Enge-Hansen (t.v) mais på 200 dekar. I mengde tilsvarer en maisslått fire grasslåtter. Helt siden mais ble introdusert i Norge har det vært en vedtatt sannhet at mais bare kan dyrkes på utvalgte steder innenfor raet i Vestfold og Østfold. Men både klimaendringer og nye maissorter
utfordrer nå sannheten.

Les mer hos Norsk LandbrukALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag