Oppdaterte regnskapskontor


22.10.14 Over 90 ansatte på Bondelagstilknyttede regnskapskontor har vært på kurs og blitt oppdatert på siste nytt. Det årlige skattekurset ble avholdt i Langesund denne uka. Fra Norges Bondelag deltok Arnstein Tveito (bildet), sjef for Regnskap og Juridisk Service i Norges Bondelag, og Anders Bjørnsen som er advokat på samme avdeling.


Skattekurs 211014 Sal 1

 

Mange endringer 

Regnskapsførerne og regnskapsmedarbeiderne som deltok på Bondelagets skattekurs fikk bl a oppdatering på:

  • Endringer i skatt- og avgiftsregler
  • Praktisk behandling av mindre samvirkeforetak
  • Ulike spørsmål ang bygninger
  • Etikk for regnskapsførere
  • a-ordningen
  • Statsbudsjettet 2015
  • Konsekvenser ved bortfallet av arveavgiften
  • Konsekvenser av å falle utenfor næringsbegrepet

Å falle utenfor næringsbegrepet har både en skattemessig og en avgiftsmessig side, og definisjonene her er ikke nødvendigvis sammenfallende. Denne diskusjonen er særlig aktuell med tanke på forslaget i statsbudsjettet om å øke grensa for mva-plikt til 150 000,-. Org sjef Elin Røed spurte deltagerne om de hadde kunder som har under 150 000 i omsetninge og som vil rammes av dette. Det lødet unisont JA fra salen, og det manglet ikke på eksempler.
Særlig ble det lagt vekt på konkurransevridende effekter av forslaget.

 

Skattekurs 211014 Sal 2

 

En møteplass 

Skattekurset er også en mulighet for ansatte på regnskapskontor å dele erfaringer mad andre i fylket. Praten gikk livlig i alle pauser og under middagen.

 

Skattekurs 211014 Elisabeth

Elisabeth Larsen hadde det tekninske ansvaret for gjennomføringen av kurset. Alt var som vanlig på stell!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag