Oppdaterte regnskapsførere i Vestfold


Publisert: 02.12.2023

Ca 80 regnskapsførere fra kontorer i Vestfold med samarbeidsavtale med Norges Bondelag fikk nyttige oppdateringer av Elise Midling-Hansen og Pål Kristian Ormstad.
Dette årlige kurset har som formål å holde regnskapsførerne oppdatert på forhold innen regnskap, skatt og avgift som særlig knytter seg til enkeltpersonforetak og primærnæringer.

Viktige temaer i år var:

 • Endringer i skatt og avgift
 • Statsbudsjettet for 2024
 • Kontantsalg
 • Tap på fordring
 • Arbeidstaker eller næringsdrivende
 • Dødsbo
 • Skog – virksomhetsskog, kapitalskog, skogfond
 • Erstatningsutbetalinger
 • Merverdiavgift
 • Leasing

 

 

Elise Midling-Hansen snakket blant annet om eiendomsskatt på landbrukseiendom og mulighetene for lavere takst p.g.a. konsesjonsplikt og delingsforbud.

Og – om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer:

 • Fra 1. januar 2023 skal grunnen under kraftlinjene beskattes hos nettselskapene, ikke hos grunneierne.

Pål Kristian Ormstad tok blant annet for seg klassifisering av skog og hvilken betydning den har for skattleggingen.

Blant flere andre ting orienterte han også om aktuelle saker som;

 • Melkekvoter – realisasjonsbeskatning
 • Ny skattemelding
 • Fornybar energi – solcelleanlegg

 

Som bonde er det nyttig å velge en regnskapsfører som har spesielle kompetanse på landbruk.  I Vestfold gjelder det disse regnskapskontorene;
Regnskapskontor i Vestfold som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag