Oppdaterte regnskapsførere


Publisert: 15.11.2019

Nesten hundre ansatte fra ulike regnskapskontor i Vestfold var samlet på årets skattekurs i Langesund 12.-13.november. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsfører er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret. Bondelagets skattekurs arrangeres eksklusivt for ansatte på våre samarbeidende regnskapskontorer. Forelesere på kurset var i år Mari Gjølstad og Gry-Heidi Ruud-Wethal som er ansatt i Bondelagets Servicekontor, avdeling regnskap- og juridisk service. Noen av temaene som ble tatt opp:

  • Endringer i skatt og avgift for 2019
  • Aktuelle dommer og uttalelser
  • Skille mellom jordbruksinntekt og annen næring
  • Ny arvelov
  • Uføretrygd
  • Leasing – avtaler og eierskifte
  • Tidfesting av inntekter
  • Krav til dokumentasjon ve kjøp og salg
  • GRFS (God RegnskapsFørerSkikk)

 

Mari Cecilie Gjølstad er advokat og fagsjef skatt i Norges Bondelag
Mari Cecilie Gjølstad er advokat og fagsjef skatt i Norges Bondelag
Gry-Heidi Ruud-Wethal er regnskapsfører i Norges Bondelag og er selv grisebonde
Gry-Heidi Ruud-Wethal er regnskapsfører i Norges Bondelag og er selv grisebonde

Det er viktig at bønder har tilgang på gode tjenester innen regnskap og økonomisk rådgiving. Norges Bondelag har derfor samarbeidsavtaler med utvalgte regnskapskontor i hele landet.

Se oversikt over Bondelagets samarbeidende regnskapskontor i Vestfold

Full sal på skattekurs i Langesund
Full sal på skattekurs i Langesund

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag