Oppdaterte husdyrprodusenter i Vestfold


Publisert: 14.02.2023

Etter et par år med korona-opphold, var det endelig tid for å samles til det tradisjonelle husdyrmøtet arrangert av Tine, Nortura, Norsvin, Tyr og Bondelaget. Dette møtet har samlet husdyrbønder i Vestfold i mange år. De aktuelle temaene dreier seg om alt fra politikk til fag, og i år var det en todelt kveld med marked og dyreveldferd. Mattilsynet hadde også et kort innlegg om sporbarhet og merking av storfe. Det var også satt av god tid til pause og prat. Det er mange erfaringer og utfordringer husdyrbønder deler, og det er et poeng i seg selv å skape forståelse og samhold på tvers av husdyrslaga. Det summet godt på Gjennestad når over 50 husdyrbønder var samlet. Nestleder i Vestfold Bondelag og leder av husdyrutvalget, Inger Synøve Johnsen, var møteleder. Hun var godt fornøyd med oppmøtet og engasjementet fra salen.

Marked

Ole Nicolai Skulberg fra Totalmarked i Nortura snakket både om dagens markedssituasjon og antatte trender framover. Veldig forenklet kan vi gjengi at selv om det er 5000 tonn storfe på lager er dette håndterbart. På gris er det tilnærmet perfekt markedsbalanse. På egg er det et midlertidig pusterom på grunn av markedstiltak, men Skulberg understreket at det ikke er plass til flere eggprodusenter i markedet. På storfe og sau er det heller ikke rom for betydelig økning. Det er likevel mulighet for utvikling for den enkelte, men ikke for alle på en gang.

De langsiktige prognosene tar hensyn til at samfunnstrenden er at kjøttforbruket per innbygger går ned, men dette skjer ikke over natta. Fortsatt er de fleste forbrukerne opptatt av at kjøttet skal være norsk, men faktoren “god dyrevelferd” blir stadig viktigere for forbrukerne. -God dyrevelferd er en “licence to operate”, sa Skulberg.

Ny dyrevelferdsmelding

Anja Fyksen Lillehaug er veterinær i Norges Bondelag og startet der Skulberg slapp. -God dyrevelferd er en forutsetning for å holde dyr til matproduksjon, sa Lillehaug og viste til undersøkelser blant medlemmene i Bondelaget. Hun forklarte hva en stortingsmelding er, og hvilke konsekvenser en melding kan få for næringa. Det er over 20 år siden forrige stortingsmelding om dyrevelferd der blant annet løsdriftskravet for gris og storfe ble vedtatt. Norges Bondelag er nå opptatt av å gi gode innspill til regjeringa som skriver meldinga. Videre skal den behandles i Stortinget, og det er viktig at alle partier engasjerer seg og har kunnskap om dyrevelferd. Anja Fyksen Lillehaug viste hva Bondelaget mener og hvordan de jobber for å forberede seg på mulige forslag som kan komme. -Bonden er nøkkelen til god dyrevelferd, forklarte Lillehaug, -det handler ikke bare om regler og tekniske detaljer. Bondelaget er også opptatt av at nye regler må bygge på kunnskap om dyr og om praktisk drift. -Helt urimelige krav som ikke lar seg gjennomføre i praksis vil føre til mindre norsk matproduksjon og mer import.

Det var fullt i amfiet på Gjennestad
Det var fullt i amfiet på Gjennestad
Nortura sørget for pølser i pausen
Nortura sørget for pølser i pausen
Ole Nicolai Skulberg fra Totalmarked i Nortura
Ole Nicolai Skulberg fra Totalmarked i Nortura
Pernille Tharaldsen Hustad er avdelingsleder i Mattilsynet. Hun snakket om sporbarhet og merking av storfe
Pernille Tharaldsen Hustad er avdelingsleder i Mattilsynet. Hun snakket om sporbarhet og merking av storfe
Møteleder Inger Synøve Johnsen takker Anja Fyksen Lillehaug for en engasjerende innlegg om dyrevelferdsmeldinga
Møteleder Inger Synøve Johnsen takker Anja Fyksen Lillehaug for en engasjerende innlegg om dyrevelferdsmeldinga
Norges Bondelag jobber mye med den kommende dyrevelferdsmeldinga.
Norges Bondelag jobber mye med den kommende dyrevelferdsmeldinga.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag