Oppdatert nasjonal jordvernstrategi og revidert RPBA – til det beste for Vestfolds verdifulle matjord?


Jordvern Vestfold inviterer til åpent møte: 

 

Den nasjonale jordvernstrategien oppdateres og Vestfolds egne bærekraftige arealplan, RPBA, revideres.

Men, er det til det bedre for Vestfold verdifulle matjord?

  • Oscar Puschmann, landskapsgeograf fra Nibio innleder med et bildekåsseri over sentrumsutviklingen i Vestfold.
  • Kårstein Eidem Løvaas (H) forteller hva regjeringen har ment med sin oppdaterte jordvernstrategi.
  • Nils T. Bjørke (SP), en av initiativtakerne til regjeringens oppdatering får fortelle oss om Stortinget er fornøyd med regjeringens strategi.

Vi har dessuten spurt noen regionale aktører innen plan og utvikling om vi i Vestfold klarer å følge opp nasjonale innstramminger i jordvernpolitikken, både i arealplaner og i praksis… og om RPBAs idé om arealeffektiv utvikling, men ikke utbygging på matjord, begynner å få feste;

  • Anne B Hekland, virksomhetsleder for kommuneutvikling i Tønsberg
  • Eirik Sunde, adm.dir i eiendomsutviklingsfirmaet Kaldnes AS
  • Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag

Det blir kaffepause med Gjennestads hjemmebakte.

Det blir spørsmål og paneldebatt etter innledningene.

Kathrine Kleveland leder oss gjennom møtet.

Les mer på

http://www.jordvern.no/3162.Jordvern-Vestfold-onsker-velkommen-til-mote-15-11.htmlALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag