Ønsker to spor i landbruksutdanninga


26.10.19 Vestfold er at av fylkene som har prøvd ut ordningen med lærlinger i agronomutdanninga. Dette kalles ofte 2+2, fordi det er to år i skole og to år som lærling. Det er gode erfaringer med dette i Vestfold, og nå skal ordningen evalueres. Nå er Norges Bondelag, Norske Landbrukstjenester og NHO Mat og Drikke enige om å jobber for muligheten for å ha to spor i landbruksutdanningen; en fagutdanning med læretid i bedrift og en
treårig agronomutdanning i skole.

Les mer hos NHOALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag