Ønsker narasinfri kyllingproduksjon


03.12.14 Norske myndigheter har godkjent bruk av narasin og andre koksidiostatika til fjørfe som et fôrtilsetningsstoff for å forebygge parasittinfeksjoner, og ikke som fôrantibiotika. Myndighetene mener det ikke er en sammenheng mellom narasinbruk og antibiotikaresistens, men Norges Bondelag ønsker likevel en narasinfri kyllingproduksjon. Nortura starter nå et eget prosjekt for å fremskynde utfasing av narasin i kyllingfôr i løpet av
to år.

Les mer hos Norges Bondelag

Les mer hos NorturaALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag