Omsetningsrådet tillater utkjøpsordning for svin


28.11.18. Omsetningsrådet godkjente tirsdag søknaden fra markedsregulator Nortura om muligheten til å kjøpe ut deler av svineproduksjonen. -Vi har overproduksjon av flere produkter i landbruket.  Det er ikke en holdbar situasjon verken for bonde, industri eller forbruker. – Det tas nå nødvendige grep for å redusere produksjonen av svinekjøtt og få produksjonen til et nivå som samsvarer med etterspørselen
i markedet. sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.   Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag