Om grøfting og drenering – mandag morgen


19.09.15.  Norsk Landbruksrådgiving Viken inviterer til markvandring med fokus på grøfting og drenering 21.09. kl 08.00 – 11.00 hos Bjarne Saga, Syrrist, Tjodalyng. Hovedtemaene blir utløp mot bekk, avskjæringsgrøfter mot utmark og diskusjon rundt filtermateriale. Entreprenørene David Landsverk og Knut Ekvall vil være til stede med vært sitt utstyr og demonstrere. Det blir enkel servering. Les mer hos NRL
Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag