Om beiting og skjødsel i Færder Nasjonalpark


23.11.14. På oppdrag fra Færder nasjonalpark har TV-Vestfold laget to temafilmer fra området. Nå er filmen med tema kulturlandskapet klar. Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme er også et av 22 nasjonalt Utvalgte Kulturlandskap i jordbruket, og et satsningsområde. Se filmen, og følg gårdbrukerne Morten Ueland og Marianne Sandgrens hverdag på et øygårdsbruk med ammeku og sau. Gårdbruker
Preben Fossaas og hans sauer som fraktes fra land og ut på øyene er også fyldig dekket. Filmen tar 15 min og kan ses i lenken her:

http://prosjekt.fylkesmannen.no/faerdernasjonalpark/Nyheter/Kulturlandskapet-ma-pleies/ 

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag