Om bærekraftig melkeproduksjon på Litteraturhuset forrige uke


25.03.15.  Torsdag i forrige uke inviterte Institutt for husdyr- og akvakultur, NMBU, NILF, TINE, Geno, Norske Felleskjøp og Nortura til fagmøte med tema: “Er intensiveringen i mjølkeproduksjonen bærekraftig?”  Møtet tok blant annet for seg dilemmaene ved økt avdrått i melkeproduksjonen, som f.eks. større andel import i fôrrasjonen og færre mordyr som igjen gir færre kalver.  Last
ned innleggene hos Norske Felleskjøp.  ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag