Olsen Røren innstilt som bondelagsleder


Publisert: 04.10.2022

Lørdag 19. november vil Vestfold og Telemark Bondelag igjen bli delt opp i to fylkeslag. Det skjer under ekstraordinært årsmøte i Sandefjord. Samme dag er det konstituerende årsmøter i Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag.

Valgnemndas innstilling for Vestfold Bondelag er nå klar.

– Valgnemnda har normalt sett brukt ledermøtet som oppstart og arena for å kartlegge kandidater. Til det ekstraordinære årsmøtet i november har man ikke hatt samme mulighet. Valgnemnda startet i stedet opp sitt arbeid i august med å legge ut en åpen henstilling på www.grontfagsenter.no om å melde interesse/kandidater til nytt styre. Det ble senere også sendt epost til alle lokallag om det samme, skriver valgnemnda i sin innstilling.

Valgnemnda skriver videre at de startet med å kartlegge interessen blant dagens styremedlemmer, samt vurdere innkomne forslag til kandidater og andre innspill. På grunnlag av dette ble det gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater. Valgnemnda har deretter gjort selvstendige vurderinger av alle kandidater til alle verv.

Avslutningsvis skriver valgnemnda at de har hatt konstruktive og løsningsorienterte diskusjoner og har kommet fram til følgende innstilling for konstituerende årsmøte i Vestfold Bondelag:

Leder, fram til årsmøte 2023:

Hans Jørgen Olsen Røren, Sem

Styremedlemmer, fram til årsmøte 2023:

Karin Langås, Borre og Undrumsdal
Thomas Pettersen, Lardal                                                                           

Styremedlemmer, fram til årsmøte 2024:    

Inger Synøve Johnsen, Våle
Hans Kristian Berge, Tjølling

Nestleder, fram til årsmøte 2023 (velges blant styremedlemmene):

Inger Synøve Johnsen, Våle

Varamedlemmer til styret i nummerorden, fram til årsmøte 2023:

1.vara: Kjell Erik Strand, Tjølling
2.vara: Hans Wilhelm Wedel Jarlsberg, Ramnes
3.vara: Ole Andreassen, Borre og Undrumsdal

 

Hele valgnemndas innstilling kan lastes ned her

 

Hans Jørgen Olsen Røren, innstilt som leder i Vestfold Bondelag (Foto: Marie Hatlevoll, Bondebladet)

Innstillingen består både av nåværende tillitsvalgte i Vestfold og Telemark Bondelag og nye kandidater. Hans Jørgen Olsen Røren, innstilt som leder, og Inger Synøve Johnsen, innstilt som nestleder, er begge styremedlemmer i dagens fylkesstyre. Silje Eckdahl, nestleder i dagens fylkesstyre, og Anne-Helene Sommerstad Bruserud, 2.vara i dagens fylkesstyre, ønsket begge å bli med videre, men er ikke innstilt av valgnemnda. Det vil komme en grundigere presentasjon av alle innstilte kandidater før årsmøtet.

Valgnemnda har bestått av:

Solfrid Revfem, Sandar, leder
Harald Lie, Våle, nestleder
Kari Lise Joarsdotter Dybo, Stokke
Per Martin Lea, Stokke

Hans Jørgen Kjølsrød, Botne og Hillestad (1.vara)
Natalie Mørken, Vivestad (2.vara)


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag