Økte tilskudd og økt gjennomføring av vannmiljøtiltak i jordbruket


Publisert: 16.02.2023

Fangvekster Foto NLR Viken

Bøndene i Vestfold og Telemark har bidratt til en betydelig økt gjennomføring av vannmiljøtiltak i jordbruket i 2022. Dermed var det ekstra gledelig at statsforvalteren, i samråd med bondelagene og bonde- og småbrukarlagene i Vestfold og Telemark, denne uka kunne øke mange av tilskuddsatsene da de fastsette endelige satser for RMP-tiltakene som ble gjennomført i 2022!

Økt pott

I jordbruksoppgjøret ble potten til RMP-tilskuddet hevet betraktelig. For søknadsomgangen 2022 hadde vi 62,7 millioner kroner til fordeling i vårt fylke, hvorav 11,1 millioner er øremerket til vannmiljøtiltak for å følge opp helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Til sammenligning hadde vi 39,3 millioner kroner til fordeling i 2021.

Økte satser

Derfor ble det valgt å justere noen av de foreløpige satsene i juni 2022. Etter at behandlingsfristen i kommunene gikk ut, har vi fastsatt de endelige satsene. En del satser er økt ytterlige.

Følgende tiltak har fått en økt endelig sats:

  • Alle avrenningstiltak (ingen jordarbeiding om høsten, fangvekster, direktesådd høstkorn, grasdekte soner og vannveier m.m)
  • Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel
  • Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange
  • Drift av seter
  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark (øyer og naturvernområder ved kysten)
  • Drift av beitelag

Les mer hos Statsforvalteren om de fastsatte satsene i RMP

Slangespredning av husdyrgjødsel. Foto Harald Lie

Økt gjennomføring

I Vestfold og nedre Telemark har mange jordbrukspåvirka innsjøer og elver for dårlig miljøtilstand. Miljøtilstanden i Oslofjorden er bekymringsfull.

Det er derfor svært gledelig at antall daa hvor det er gjennomført avrenningstiltak økte betydelig i 2022. Her er noen eksempel:

  • Antall daa med fangvekster er økt med 45 %,
  • Antall daa med direktesåing om høsten er økt med 26 %
  • Antall daa uten jordarbeiding om høsten har økt med 8 %.
  • Antall daa med miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel/biorest har økt med omtrent 10 %.

Les sak hos Statsforvalteren om økt gjennomføring av vannmiljøtiltak i jordbruket

Hans Jørgen Olsen Røren, fylkesleder i Vestfold Bondelag

– RMP-tilskuddene har stått stille i alt for mange år, selv om det er stadig større press på oss bønder om å gjennomføre tiltak for å bedre vannkvaliteten. Vi i Bondelaget er fornøyde med at det nå er rom for å øke tilskuddene og at bøndene i fylket har respondert. Dette viser at det er mulig å få til en god økning av vannmiljøtiltak uten at det innføres forskrifter slik de nå gjør i Østfold og Akershus, sier Hans Jørgen Olsen Røren, fylkesleder i Vestfold Bondelag.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag