Økte inntekstforskjeller i landbruket


02.12.16 Ferske tall for 2015 viser en forholdsvis god inntektsutvikling i landbruket. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser tall for inntektsutviklingen fra 2014 til 2015 basert på reelle regnskapstall fra 900 gårdsbruk i Norge. Mens veksten er størst for de største brukene, står de mindre brukene omtrent i ro inntektsmessig. -Vi er glad for gode tider for store produsenter, sier leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. -Vi
er likevel bekymret for utviklinga på mindre bruk. Politikk virker, og vi trenger grep for at også disse skal få del i en positiv inntektsutvikling.


Godt vær, lav rente og gode priser gir inntektsvekst 

NIBIO omtaler årsakene bak inntekstveksten, som er høye kornavlinger etter et svært godt kornår i 2015 og en markedsbalanse av svinekjøtt som gir høyere priser. Rentenedgang og høyere inntekt fra melkeproduksjon, forklarer også inntektsveksten.

 

– Inntektsveksten i 2015 for jordbruket er positiv. Det reflekterer verdien av et svært godt kornår, gode priser i markedet og god drift i Tine, sier Müller som understreker at inntektsnivået i landbruket fortsatt ligger et godt stykke unna andre sammenlignbare grupper i samfunnet.  

 

Større forskjeller 

I jordbruksoppgjøret i 2014 ble det gjort store endringer som dreide tilskuddene mot større bruk, samtidig som størrelsesbegrensninger på melk og fjørfe ble endret/fjernet. Dette har nå skapt større forskjeller blant bønder. Thorleif Müller ønsker at det skal tas politiske grep som sikrer at det produseres mat og fôr på alt areal, også i områder med mindre og mer tungdrevne skifter/jorder.

 

Tall fra NIBIO: 

NIBIO 011216 Inntektsvekst 2005-2015

NIBIO 011216 Inntektsutv 2014-15 Melk

 

NIBIO 011216 Inntektsutv 2014-15 Sau

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag