Økt skogbrannberedskap


Publisert: 19.05.2024

Sola skinner, og skogbrannfaren øker for hver dag i Vestfold. Før helga fikk vi inn melding fra fylkesberedskapssjefen at beredskapen for skogbrann nå er økt! Og på Vestfold interkommunale brannvesen sin Facebook kan man blant annet lese

SKOGBRANNVAKTFLYET PÅ VINGENE

Menneskelig aktivitet er årsaken til 90 % av brannene i naturen. De tre brannsjefene i Vestfold ber alle sikre at brann i skog og utmark forebygges. For å oppdage røyk og brann i terrenget tidligst mulig går nå skogbrannvaktflyet på vingene.

FRIVILLIGE I LUFTA

Det er takket være ni medlemmer i Sandefjord Flyklubb at Vestfold har noen som speider etter brann fra lufta. De stiller frivillig opp for samfunnet og flyr brannvaktflyet når skogbrannindeksen tilsier det. Piloten og observatøren i cockpit har direkte kontakt med Sør-Øst 110-sentral, som igjen varsler ut lokalt brannvesen.
– Hvert år oppdager vi flere branner fra luften, i tillegg er vi overbevist om at våre flygninger virker forebyggende, sier Eivind Gjøtterud i flyklubben.
Larvik brann og redning, Sandefjord brann og redning, Vestfold interkommunale brannvesen, Fritzøe Skoger og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark dekker Sandefjord Flyklubbs reelle kostnader for å holde flyet i lufta. I tillegg har DSB i et skogbrannhelikopter fast stasjonert på Torp.
Brannsjef Thorbjørn Alvin-Hansen i Larvik er bakkekontakt på vegne av fylkets tre brannvesen.
– Flyet er kjempeviktig ressurs for brannvesenet. Som i fjor sommer, ved den største skogbrannen på 27 år i Vestfold, på Middagskollen, Larvik. Flyet var raskt over området og lokaliserte brannen, sier brannsjefen i Larvik.
Brannsjef Anne-Sofie Heum i Sandefjord og brannsjef Jan Helge Kaiser i Vestfold interkommunale brannvesen, som dekker kommunene Færder, Tønsberg, Horten og Holmestrand, fullroser også flyklubbens medlemmer. Samtidig ber de tre brannsjefene alle respektere forbudet mot bruk av åpen ild i skog og utmark.

FORBUDT

I tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.
– Mange steder i Vestfold er det knusktørt. I måneden etter løvsprett er skogbunnen mer antennelig på grunn av tørt løv og gress fra i fjor. Da vi knapt har hatt nedbør, men sol og varme den siste tiden fører det til økende skogbrannfare, sier de tre brannsjefene.
Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Å gjøre opp ild inkluderer; bl.a. grill, bålpanner og andre kokeapparater med brennstoff. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket, står det i brannloven.
Der det er helt åpenbart at aktiviteten ikke kan starte en større brann, som enkelte steder i strandkanten ved fjorden, kan du grille eller tenne et lite kaffebål. I så fall må det være i svært god avstand til skog og vegetasjon. Ta hensyn til vinden. Flygende glør, selv fra en engangsgrill kan fort starte brann i terrenget.
Den som tenner ild som bærer helt og holdent ansvaret. Brannvesenet gir ingen tillatelser. Mener du at det er helt trygt å tenne er det en forutsetning at du har slukkemidler tilgjengelig.
Selv det minste bål utgjør en risiko, og før du forlater bålet må det druknes med vann. Det samme gjelder for grillkull og engangsgriller, og naturligvis tar du med deg avfallet og kaster det i restavfallet. Glør kan ligge skjult i aske i dagevis. Dårlig slokte bålrester uten tilsyn og engangsgriller med glør i avfallet starter dessverre en rekke branner.
Det er brannsjefenes inntrykk at publikum i svært stor grad respekterer bålforbudet fra 15/4 til 15/9 i og nær skog og utmark, samt de lokale forskriftene som generelt forbyr åpen brenning, av for eksempel hageavfall i Vestfold-kommunene.

SKOGSDRIFT

– Maskiner som benyttes ved skogsdrift kan starte brann. De som har livsgrunnlaget sitt i skogsdrift, kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann, sier de tre brannsjefene i Vestfold.
Brannsjefene ber grunneiere om å merke og informere om skogbrann der folk ferdes. Skogbrannplakaten kan lastes ned fra DSBs hjemmeside eller hentes hos det lokale brannvesen. Last ned plakaten her:
Skriv den ut og heng der du mener den kan gjøre nytte.

Oppdager du brann i terrenget, kast deg på telefonen og ring 110!

Slik slokker du tilløp til skogbrann:

• Brekk eller hogg et lite løvtre på cirka to meter
• Fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen
• Ikke slå, men prøv å børste flammene tilbake
• Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene
• Er det vann og bøtter tilgjengelig, er det bare å pøse på
• Utsett deg aldri for livsfare om du forsøker å slukke

Alle foto i denne artikkelen er hentet fra Vestfold interkommunale brannvesen sin Facebook
Alt om bål og grill reglene i VIBs område finner du her: https://www.vibr.no/index.php?action=showtopic…

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag