Økt matproduksjon forutsetter styrket kornøkonomi


05.09.14. Tall for nedbygging av arealer og nydyrking fra Statistisk sentralbyrå viser at store kornarealer erstattes med gras. Samtidig går store gras- og beiteområder i andre deler av landet ut av drift.

-Nedgangen i kornarealene de seneste årene er bekymringsfull. Det er viktig å styrke kornøkonomien for å øke matproduksjonen, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag