Økt innsats mot yngelråte hos bier


18.07.14.  Mattilsynet har i samråd med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges Birøkterlag blitt enige om å skjerpe tiltakene i retningslinjene for å bekjempe sykdommen åpen yngelråte hos bier, og øke overvåkningen.

Bekjempelse og overvåkning av sjukdommen har pågått siden 2010, da det første tilfellet ble oppdaget i Aust-Agder. Testresultatene har vært lovende, med bare noen få påviste tilfeller årlig siden 2011. I 2014 har det imidlertid blitt påvist smitte hos fire birøktere, bl.a. et tilfelle i Vestfold.  Les mer hos Norges Birøkterlag og hos Mattilsynet
 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag