Økt grøftetilskudd fra i dag!


01.07.17. Satsen for tilskudd til drenering ble doblet i årets jordbruksoppgjør – 2000 kr per dekar og 30 kr per meter gjeldende for søknader etter 1.7.2017. Landbruksdirektoratet åpner for å kunne trekke allerede innvilgede søknader for arealer som ennå ikke er grøftet, for så å innvilge tilskudd på nytt til det samme arealet med økt sats gjeldende fra 1.7.2017. Men det er avgjørende at grøftearbeidet
ikke er påbegynt da det ifølge forskriften ikke kan innvilges tilskudd til påbegynt arbeid.


Knut og Arne Ekvall

Hva gjør du hvis du allerede har fått innvilget tilskudd eller er i gang med grøfting?

 

Kontakt ditt landbrukskontor for å avklare hva du gjør i overgangsfasen!

 

Fylkesmannen i Vestfold har spurt Landbruksdirektoratet om det vil være mulig å trekke søknader for ikke påbegynt arbeid for så å søke om tilskudd til det samme arealet med ny sats etter 1.7.2017. Landbruksdirektoratet bekrefter at det er mulig. Et argumenter for dette er at det vil være uheldig om søkere trekker innvilgede søknader for så heller å søke om et annet areal med mindre dreneringsbehov. Det vil også
være uheldig at driftige bønder som har vært tidlig ute med søknad om drenering, skal drenere med en lavere sats enn andre de neste 2-3 årene.

 

Fylkesmannen i Vestfold har også spurt om «påbegynt arbeid» gjelder det enkelte areal eller hele søknaden. Svaret fra Landbruksdirektoratet er at det gjelder arealet. Det vil altså være mulig å trekke ut de delene av en søknad der «dreneringen ikke er påbegynt» og søke på nytt med økt sats.

 

Fylkesmannen i Vestfold har bedt kommunene prioritere å behandle nye søknader fra de som har planlagt å grøfte i sommer/tidlig høst, slik at grøftearbeidet ikke stopper opp. Forskriften er derimot klar på at grøftearbeidet må vente til tilkuddet er innvilget, det vil si at ny søknad må være behandlet før det kan grøftes videre hvis søker skal kunne få økt tilskuddssats.

 

Det forventes at saksbehandlingen blir enkel på tidligere omsøkt areal som allerede er godkjent men som sagt; kontakt ditt landbrukskontor så raskt som mulig hvis du allerede har fått tillatelse til grøfting etter gamle satser og er i gang/har planer om å grøfte nå i sommer eller tidlig høst slik at ting gjøres på rette måten.

 

Les oppdatert info om grøftetilskudd hos Fylkesmannen i Vestfold


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag