Økoløft hos eggprodusent Wedel-Jarlsberg


Publisert: 22.09.2022

Kjøpmann Bjørnar Rød fra Rema 1000 Ila i Oslo (i midten) selger mye økologiske egg til sine kunder. Mange av dem kommer fra Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg og kona Mari på Nordre Heian gård i Tønsberg kommune, som tidligere i høst fikk besøk av Bjørnar Rød og flere da Landbrukets Økoløft inviterte til gårdsbesøk.
Kjøpmann Bjørnar Rød fra Rema 1000 Ila i Oslo (i midten) selger mye økologiske egg til sine kunder. Mange av dem kommer fra Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg og kona Mari på Nordre Heian gård i Tønsberg kommune, som tidligere i høst fikk besøk av Bjørnar Rød og flere da Landbrukets Økoløft inviterte til gårdsbesøk.

Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg og kona Mari overtok Nordre Heian gård på Ramnes i Tønsberg kommune i 2018. Foruten økologisk eggproduksjon dyrker de 450 mål med korn. I fjor gikk de fra å levere sine øko-egg til Nortura til å levere til Kolonihagen. Dermed er eggene nå å finne eksklusivt i Rema 1000 sine butikker.

På Nordre Heian har det vært eggproduksjon i nærmere seksti år. Hans Wilhelm Wedel-Jarlsbergs bestefar startet opp med 2000 høner i 1963. I 2007 bygget faren nytt hønsehus som kunne romme 10.500 høner. Så mange flyttet aldri inn, men da driften ble lagt om til økologisk i 2014 passet det som hånd i hanske med god plass.

– Vi har nå 7.500 høner som produserer 140 tonn økologiske egg i året og opplever økende salg i Kolonihagen. Nortura oppleves nok som tryggere, men vi får bedre pris for eggene nå når vi leverer til Kolonihagen. Og så er det er gøy å være litt profilert med eget navn på eggekartongen, fremholder Vestfold-bonden, som er en av to leverandører som deler salget av økologiske egg gjennom Kolonihagen. Den andre er Kåre Johnny Berg i Svarstad.

Mari og Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg tok med de fremmøtte rundt på omvisning og orienterte om drifta.
Mari og Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg tok med de fremmøtte rundt på omvisning og orienterte om drifta.
Fargen på plommene avhenger av fôret. De som driver økologisk har ikke lov til å tilsette noe annet som påvirker fargen, fikk vi høre.
Fargen på plommene avhenger av fôret. De som driver økologisk har ikke lov til å tilsette noe annet som påvirker fargen, fikk vi høre.
Wedel-Jarlsberg følger Debios arealkrav. Inne vil det si maks 6 høner per kvadratmeter...
Wedel-Jarlsberg følger Debios arealkrav. Inne vil det si maks 6 høner per kvadratmeter…
... ute er det maks 4 høner per kvadratmeter. - I praksis boltrer hønene seg over et større areal ute, ettersom de ofte hopper over gjerdet og utforsker et større areal på gården, forklarer bonden. – De trives veldig godt ute, og også i vinterhagen. Neste år blir det trær og busker på utearealet. Dyrevelferdsfondet til Kolonihagen bidrar til planting av frukttrær, mens vi står for bærbusker, sier Wedel-Jarlsberg.
… ute er det maks 4 høner per kvadratmeter. – I praksis boltrer hønene seg over et større areal ute, ettersom de ofte hopper over gjerdet og utforsker et større areal på gården, forklarer bonden. – De trives veldig godt ute, og også i vinterhagen. Neste år blir det trær og busker på utearealet. Dyrevelferdsfondet til Kolonihagen bidrar til planting av frukttrær, mens vi står for bærbusker, sier Wedel-Jarlsberg.

Landbrukets Økoløft

Landbrukets Økoløft er et samarbeidsprosjekt som har pågått siden 2016. Formålet med prosjektet er å bidra til økt produksjon, omsetning og forbruk av norsk økologisk mat. Dette gjelder særlig for varegrupper der etterspørselen er større enn tilbudet av varer som kan produseres i Norge. Gjennom rekruttering til økologisk landbruk, motivering av etablerte økobønder til å fortsette å produsere økologisk mat – også etter at kommende regelverksendringer trer i kraft, og inspirasjon til nøkkelpersoner hos dagligvarekjedene og forbrukere til å prioritere norsk økologisk mat, vil prosjektet bidra til å nå målene i Nasjonal strategi for økologisk landbruk om å øke produksjon og omsetning av økologiske varer som er etterspurt i markedet. At omsetningsleddet og forbrukere, inkludert storkjøkken, velger norske varer er avgjørende for at norske bønder skal få omsetning og tørre å satse på økologisk produksjon.

Dagligvarehandelen.no har en helsides reportasje fra gårdsbesøket. Du kan laste ned en pdf av reportasjen her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag