Økning i Vestfold Bondelag


09.01.15. -Ny politisk situasjon har gjort 2014 til et svært aktivt år for oss i Bondelaget. Stadig flere ser verdien av å stå sammen og å ha en sterk organisasjon som kjemper for fortsatt trygg og god matproduksjon i Norge. Det er derfor gledelig å registere at vi har fått 174 nye medlemmer i fjor, sier Elin Røed, org.sjef i Vestfold Bondelag. 


En fornøyd org sjef Elin Røed

 

Positiv medlemsutviklingen i Vestfold 

Vestfold Bondelag har den høyeste organiseringsgraden i landet. Over 85% av alle som søker produksjonstilskudd i Vestfold er medlemmer i Norges Bondelag. Vi har også klart å holde medlemstallet oppe på tross av at antall foretak i landbruket reduseres. – Mange fortsetter å være personlige medlemmer når de slutter som bønder, landbruksinteressert ungdom er flinke til å melde seg inn og vi ser i økende grad at andre med en eller annen tilknytning
til norsk matproduksjon ønsker å være personlige medlemmer, sier org.sjef Elin Røed.

 

Vestfold Bondelag fikk 174 nye medlemmer i fjor og en total økning på 21 medlemmer. Ved årsskiftet var det 3176 medlemmer.

Medlemsutvikling i Vestfold Bondelag de siste 10 årene

 

Godt vervearbeid i lokallaga 

– Vi tror medlemsveksten blant annet skyldes at lokallaga har hatt fokus på verving. De aller fleste blir glad for å bli spurt om de vil være medlemmer, og det kan bety noe at det er folk fra eget lokallag og ikke en telefonverver som spør. Lokallaga i Vestfold følger med på egne medlemslister og flere har deltatt på vervekurs, sier Elin Røed.

 

Hans Edvard verving

– Å ha mer fokus på å tørre å spørre folk om å bli medlemmer i Bondelaget har åpenbart hatt en effekt, men også aksjonene under jordbruksforhandlingene i fjor vår hadde støtte i befolkningen og gjorde Bondelagets arbeid mer synlig. Dette ser vi ved at innmeldingene fra folk som ikke har gård men som støtter arbeidet vårt har økt i år, sier fylkesleder Hans Edvard Torp som er godt fornøyd med medlemsutviklingen.

 

Vil du melde deg inn i Norges Bondelag? Les mer om medlemsskap og medlemsfordeler.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag