Økning i målpris fra 1. juli


01.07.14 Resultatene av jordbruksoppgjøret får nå virkning. Endringer i budsjettstøtte får først virkning fra nyttår, mens endringer i målprisene trer i kraft i dag 1. juli. Årets resultat tilsier en økning i melkepris på 15 øre pr liter, 5 øre økning pr kg korn, 20 øre pr kg potet og 3,4% økning i målpriser på grønnsaker og frukt. Dette forutsetter at aktørene
klarer å ta ut prisøkningen i markedet. Nå er prisendringer og prognoser klar for flere produkter.

 


løk.jpg

 

Nye målpriser på frukt og grønt 

Årets jordbruksoppgjør innebærer en økning i målprisene for frukt og grønnsaker med 3,4 prosent. Landbruks- og matdepartementet har nå fastsatt nye ukentlige målpriser og øvre prisgrenser fra 1. juli fram til 30. juni 2015.

Prisene øker mest for rosenkål og løk, mens purre, agurk og tomat får minst tillegg. De største tilleggene er gitt for de kulturene som har tatt ut målprisen i inneværende avtaleperiode (2013/2014).


I gjennomsnitt øker prisene som følger:

  •  Rosenkål:  5,0 % tilsvarende: 65 øre/kg
  •  Kepaløk: 4,8 % tilsvarende: 29 øre/kg
  •  Epler:  4,3 % tilsvarende: 60 øre/kg
  •  Gulrot:  4,3 % tilsvarende: 34 øre/kg
  •  Blomkål: 4,3 % tilsvarende: 35 øre/kg
  •  Hvitkål: 4,1 % tilsvarende: 27 øre/kg
  •  Isbergsalat: 3,6 % tilsvarende: 30 øre/kg
  •  Tomat:  2,5 % tilsvarende: 43 øre/kg
  •  Agurk:  2,3 % tilsvarende: 16 øre/kg
  •  Purre:  2,2 % tilsvarende: 37 øre/kg

potet.jpg

 

Potet
Målprisen for potet øker med 20 øre/kg i gjennomsnitt. Departementet har valgt å øke prisene mest fra slutten av oktober og fram til nyttår (ca 30 øre/kg). Minst prisøkning blir det i september og oktober, samt på slutten av lagringssesongen, dvs fra midten av april fram til de norske tidligpotetene kommer på markedet. Da øker målprisene i underkant av 10 øre/kg.

 

Her kan du laste ned detajert prisoversikt grønt og potet

 

melkeglass.jpg

 

Melk opp 15 øre pr liter 

Konsernstyret i Tine har vedtatt å øke basisprisen med 15 øre per liter for andre halvår 2014, det vil si fra 1. juli. Bakgrunnen er at målprisen øker med 15 øre fra samme tidspunkt. Målprisen er fra 1. juli på kr 5,20 pr liter melk.

Les mer om melkeprisen hos Tine

 

Korn 

Målprisen på korn økes med 5 øre pr kg. Norske Felleskjøp har prognoser for ukentlige basispriser. Disse må justeres dersom det blir større leveranse en forventet.

Les mer kornpris hos Norske Fellekjøp

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag