Øker satsene for RMP-tilskudd


Publisert: 23.06.2023

I jordbruksoppgjøret er potten til RMP-tilskuddet hevet betraktelig. Statsforvalteren og faglaga har valgt å justere noen av de foreløpige satsene.

For søknadsomgangen 2023 har Vestfold og Telemark fått 85,6 millioner kroner til fordeling, hvorav 23,9 millioner er øremerket til vannmiljøtiltak for å følge opp helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. Til sammenligning hadde Vestfold og Telemark 62,7 millioner kroner til fordeling i 2022.

Nye foreløpige satser og en fullstendig oversikt og informasjon om de 34 tiltakene som det kan søkes tilskudd til, finner du her.

Etter søknadsomgangen 2023 vil det sannsynligvis være rom for å øke de endelige satsene noe ytterlige på flere av tiltakene, melder Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag