Øk avlingene med fangvekster – ettermiddagssamling


Onsdag 26. oktober arrangerer NLR Viken to samlinger i demofelter med fangvekster i korn. I feltene er det sådd raigras om våren like etter såing av kornet, fangvekster av oljereddik og vintervikke sådd i juli etter Dansk anbefaling og oljereddik og vintervikke sådd etter tresking av kornet.


I begge feltene er det bra etablering av fangvekstene uansett art og såtidspunkt men en ser også tydelige forskjeller mellom artene, og tidspunkt for såing av fangvekstene, dessuten er det stor forskjell mellom feltene hvor det ene ligger på råmesterk leirjord mens det andre feltet ligger på tørkesvak sandjord.

 

Tid og sted:

Kl 16.00 Fjugstad gård Horten. Feltet ligger rett overfor Høyskolen, Bakkenteigen i Borre.http://kart.gulesider.no/m/7jsZY


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag