Nyttig møte


Publisert: 28.05.2020

Landbruksutvalget til Høyre inviterte styret i Telemark Bondelag til møte 18. mai. Tema for møtet var landbruket i  «gamle» Telemark, og utviklingen av næringa i denne delen av det nye fylket. I tillegg ble det brukt tid på aktuelle landbrukspolitiske saker av nasjonal karakter.

Styret i Telemark Bondelag orienterte utvalget om ulike produksjoner i Telemarkslandbruket, og om viktige forhold knyttet til utvikling av de forskjellige produksjonene. I løpet av møtet ble det også viet tid til Klimakur 2030, og den bebudede stortingsmeldingen om klima. Fra styret i Telemark Bondelag ble det blant annet lagt vekt på at reduksjon av klimagassutslipp fra landbruket kan skje uten reduksjon av norsk matproduksjon. Styret gav klart uttrykk for at klimaavtalen som er inngått mellom regjeringen og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, må være grunnlaget for landbrukets bidrag for reduksjon av klimagassutslipp. Styret viste til Landbrukets klimaplan, som gir gode svar på hvordan forpliktelsene i klimaavtalen kan innfris.

Høyres landbruksutvalg var først og fremst i «lytteposisjon», men utvalget gav uttrykk for at møtet var svært nyttig, og innspill fra styret i Telemark Bondelag vil bli vurdert nærmere. Styret i Telemark Bondelag synes det er verdifullt å kunne møte sentrale politikere på den måten som det her ble lagt opp til. Det er en god mulighet for å informere grundig om saker som er viktige for landbruket, samtidig som det er en anledning for å få reaksjoner fra politikerne.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag