Nyttig møte med Vestfold FrP


07.11.16 Torsdag kveld møtte Vestfold Bondelag representanter fra Vestfold Fremskrittsparti på Grønt Fagsenter, Gjennestad. Tema var innspill til partiprogrammet 2019-21. Vestfold Bondelag er svært godt fornøyd med at Vestfold FrP stilte opp med flere sentrale personer. Til stede var Frode Hestnes, fylkesleder og gruppeleder i Fylkestinget, Morten Stordalen, stortingsrepresentant og Bjørn-Kristian Svendsrud. Sistnevne sitter i Horten kommunestyre, men
er også leder av FpU og sitter dermed i sentralstyret og en medlem av programkomiteen.


Møte med FRP 031116

Fra venstre Morten Stordalen, Frode Hestnes, Bjørn-Kristian Svendsrud, Thorleif Müller, Harald Lie og Elin Røed.

 

Landbruket i Vestfold   

Thorleif Müller innledet møtet med å fortelle om omfanget av landbruket og matindustrien i Vestfold. 20 prosent av matkornet og 25 prosent av grønnsakene i Norge produseres i Vestfold. Representantene fra FrP ga uttrykk for at de ønsker god kontakt med vår næring. Deres inntrykk er at vestfoldbøndene er flinke, ønkser å satse og gjerne vil utvikle næringa. Samarbeidet om Greve Biogass kjente de godt fra kommune- og fylkespolitikken.  

 

Bærebjelkene i den norske landbruksmodellen   

Vestfold Bondelag er opptatt av å ta vare på den norske landbruksmodellen og ber FrP om å ta vare på importvernet, eiendomspolitikken, jordbruksforhandlingene og muligheten til å balansere markedet gjennom markedsordninger.Vestfold FrP lyttet til argumentene våre, og vi hadde en god tone. I de såkalte “bærebjelkene” i norsk landbruk er det forskjell på Frp og Vestfold bondelag sitt syn på hvordan vi skal nå et felles mål, økt
norsk matproduksjon. I disse sakene ble vi “enige om å være uenige” om hva som er rett medisin for å øke norsk matproduksjon.

 

Innspill til programmet 

FrP har i sitt programforslag uttrykt et mål om å øke norsk matproduksjon. Dette er et godt mål som vi håper blir stående. FrP ville gjerne ha mer utfyllende og konkrete innspill på tema som er viktig for Vestfold, som innføring av fondsordning, kornøkonomi og utdanningsmuligheter. Vestfold Bondelag skal holde kontakten og følge opp dette videre. 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag